Wskazówka: Eksport do bitmapy (Jacek Durski)

Aby zapisać rysunek jako grafikę rastrową, na Pasku standardowym kliknij w ikonkę Eksportuj (czerwona strzałka) lub naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+E>. Następnie w okienku Eksportuj: podaj nazwę pliku, z listy Zapisz jako typ wybierz żądany format i naciśnij przycisk Eksportuj. W zależności od wybranego formatu, może pojawić się jeszcze jedno okienko z dodatkowymi parametrami pliku.

Wskazówka: Okrąg (Jacek Durski)

Jeżeli chcesz narysować okrąg, wybierz z Przybornika narzędzie Elipsa (czerwona strzałka) a następnie podczas rysowania przytrzymaj klawisz <Ctrl> (puść go dopiero po skończeniu rysowania).

Wskazówka: Funkcyjne dla wypełnień i obrysów (Jacek Durski)

Za pomocą klawiszy funkcyjnych można wywołać szereg okien odpowiedzialnych z wypełnienia i kontury. Aby otworzyć okno:
Wypełnienie jednolite naciśnij kombinację klawiszy <Shift+F11>;
Wypełnienie tonalne naciśnij klawisz <F11>;
Pióro konturu to naciśnij klawisz <F12>;
Kolor konturu naciśnij kombinację klawiszy <Shift+F12>.

Uwaga: pamiętaj, że najpierw obiekt rysujemy (lub wybieramy Wskaźnikiem) a dopiero później nadajemy mu właściwości np. kolor wypełnienia.

Wskazówka: Szybkie wybranie wskaźnika (Jacek Durski)

Aby za pomocą skrótu klawiszowego wybrać narzędzie Wskaźnik (czerwona strzałka) naciśnij <Spację> lub kombinację <Ctrl+Spacja>. Wariant z Ctrl’em przydaje się podczas edycji tekstu.

 

Wskazówka: Tekst ozdobny na akapitowy (Jacek Durski)

Aby zmienić tekst ozdobny na akapitowy należy wybrać Wskaźnikiem tekst a następnie kliknąć menu Tekst a następnie Przekształć w tekst akapitowy (czerwona strzałka) lub nacisnąć kombinację klawiszy <Ctrl+F8>.

Odwrotną konwersję uzyskujemy analogicznie wybierając Przekształć w tekst ozdoby lub naciskając ten sam skrót klawiszowy.

 

Wskazówka: Magiczne F4 (Jacek Durski)

Aby za pomocą skrótu klawiszowego dopasować Stopień powiększenia (czerwona strzałka) tak by wszystkie obiekty były widoczne na całym ekranie naciśnij klawisz <F4>.

Jeśli naciśniesz kombinację klawiszy <Shift+F4>Stopień powiększenia dokumentu dopasuje się do wielkości strony.


Wskazówka: Ujemne stopnie (Jacek Durski)

Jeśli w okienku Kąt obrotu (czerwona strzałka) wpiszesz wartość ujemną, program CorelDRAW przeliczy kąt obrotu na dodatni, dopełniając go do 3600

 

Wskazówka: Jak stworzyć duplikat za pomocą klawisza „plus” (Jacek Durski)Jeśli klikniesz Wskaźnikiem w obiekt a następnie naciśniesz klawisz <+> na klawiaturze numerycznej to otrzymasz duplikat obiektu dokładnie w tym samym miejscu co oryginał.

Uwaga: Tworzenie duplikatu w ten sposób działa tylko dla klawiatury numerycznej. Nie zadziała dla kombinacji:  <Shift+=>