Wskazówka: Funkcyjne dla wypełnień i obrysów (Jacek Durski)

Za pomocą klawiszy funkcyjnych można wywołać szereg okien odpowiedzialnych z wypełnienia i kontury. Aby otworzyć okno:
Wypełnienie jednolite naciśnij kombinację klawiszy <Shift+F11>;
Wypełnienie tonalne naciśnij klawisz <F11>;
Pióro konturu to naciśnij klawisz <F12>;
Kolor konturu naciśnij kombinację klawiszy <Shift+F12>.

Uwaga: pamiętaj, że najpierw obiekt rysujemy (lub wybieramy Wskaźnikiem) a dopiero później nadajemy mu właściwości np. kolor wypełnienia.