Ćwiczenie: Tulipany (Jacek Durski) Sprawdzone na: CorelDRAW X7


Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości tworzenia powtarzanych wzorów na bazie podstawowych figur jak prostokąt czy elipsa.
Dodatkowo w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności związane z tworzeniem duplikatów.


1. Stwórz nowy, pusty dokument. Z Przybornika wybierz narzędzie Prostokąt (czerwona strzałka). 

Trzymając lewy klawisz myszki narysuj kwadrat o boku 50 mm. Wymiary możesz kontrolować w okienkach Rozmiar obiektu (niebieska strzałka).  

Wskazówka: w okienkach Rozmiar obiektu możesz tarze wpisać żądane wartości i zatwierdzić je klawiszem <Enter>. Musisz tylko zwrócić uwagę czy kłódka Zablokuj proporcję (zielona strzałka) jest otwarta..

Ćwiczenie: Tulipany, krok 1 (Jacek Durski)

 

2. Wybierz z Przybornika narzędzie Elipsa (czerwona strzałka). Następnie narysuj kółko rozpoczynając z miejsca wskazanego niebieską strzałką a kończąc w miejscu strzałki zielonej. 

W obu okienkach Rozmiar obiektu (żółta strzałka) wpisz 90 mm i zatwierdź operację klawiszem <Enter>. Pamiętaj o wskazówce z kroku wcześniejszego.

Ćwiczenie: Tulipany, krok 2 (Jacek Durski)

 

3. Na pasku Właściwości kliknij w przycisk Wycinek (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Tulipany, krok 3 (Jacek Durski)

 

4. Aby uzyskać wycinek będący ćwiartką koła na pasku Właściwości kliknij przycisk Zmień kierunek (czerwona strzałka).

Wskazówka: jeśli Twoja ćwiartka jest ułożona inaczej niż moja, obij ją lustrzanie używając przycisków Odbicie lustrzane w poziomie lub Odbicie lustrzane w pionie (niebieskie strzałki).

Ćwiczenie: Tulipany, krok 4 (Jacek Durski)

 

5. Za pomocą Wskaźnika (czerwona strzałka) zaznacz oba obiekty. 

Wskazówka: aby zaznaczyć kilka obiektów na raz „obrysuj” je wskaźnikiem. Aby tego dokonać kliknij i przytrzymaj lewy klawisz myszki w miejscu niebieskiej strzałki. Przesuń myszkę w miejsce strzałki zielonej i puść klawisz myszki.

Ćwiczenie: Tulipany, krok 5 (Jacek Durski)