Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna (Jacek Durski) Sprawdzone na: CorelDRAW X7


Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości narzędzi Spawaj, Tył bez przodu.
Dodatkowo w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności związane z zaznaczaniem oraz wyrównywaniem obiektów.


1. Stwórz nowy, pusty dokument. Z Przybornika wybierz narzędzie Prostokąt (czerwona strzałka). Kliknij i trzymając lewy klawisz myszki narysuj prostokąt o wymiarach 85 mm na 25 mm. Wymiary możesz kontrolować w okienkach Rozmiar obiektu (niebieska strzałka).  

Wskazówka: w okienkach Rozmiar obiektu możesz tarze wpisać żądane wartości i zatwierdzić je klawiszem <Enter>. Musisz tylko zwrócić uwagę czy kłódka Zablokuj proporcję (zielona strzałka) jest otwarta.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 1 (Jacek Durski)

 

2. Na Pasku właściwości w okienkach Promień narożników (czerwone strzałki) wpisz wartość 12,5 mm i naciśnij klawisz <Enter>. Uzyskasz w ten sposób zaokrąglenia jak na rysunku (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 2 (Jacek Durski)

 

3. Za pomocą narzędzia Prostokąt (czerwona strzałka) w miejscu oznaczonym niebieską strzałą narysuj prostokąt o wymiarach 22x15 mm (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 3 (Jacek Durski)

 

4. Podobnie jak w kroku drugim, na Pasku właściwości w okienkach Promień narożników (czerwona strzałka) wpisz wartość 4 mm i naciśnij klawisz <Enter>. Uzyskasz w ten sposób zaokrąglenia jak na rysunku (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 4 (Jacek Durski)

 

5. Na pomocą narzędzia Prostokąt (czerwona strzałka) na wysokości góry kadłuba (niebieska strzałka) narysuj prostokąt o wymiarach 18x1,8 mm (zielona strzałka).

Wskazówka: jeżeli Twój prostokąt nie jest w tym samym miejscu co mój, przesuń go za pomocą Wskaźnika (żółta strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 5 (Jacek Durski)