W rozdziale tym, przedstawione ćwiczenia rozwijają umiejętności z zakresu ustawień (właściwości) dokumentu oraz parametrów zapisu, importu, eksportu plików w różnych formatach.

Ćwiczenia:

  1. Import plików - import plików tekstowych i rastrowych (X7) Nowość
  2. Osadzanie czcionek - osadzanie czcionek w dokumencie z wykorzystaniem TrueDoc (TM)

W dziale wskazówki znajdziesz:

  1. Eksport do bitmapy
  2. Magiczne F4
  3. Duplikat za pomocą klawisza „plus”

Zapowiedź ćwiczeń:

  1. Button - eksport do formatu png
  2. Prawie DL