Wskazówka: Okrąg (Jacek Durski)

Jeżeli chcesz narysować okrąg, wybierz z Przybornika narzędzie Elipsa (czerwona strzałka) a następnie podczas rysowania przytrzymaj klawisz <Ctrl> (puść go dopiero po skończeniu rysowania).