Wskazówka: Eksport do bitmapy (Jacek Durski)

Aby zapisać rysunek jako grafikę rastrową, na Pasku standardowym kliknij w ikonkę Eksportuj (czerwona strzałka) lub naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+E>. Następnie w okienku Eksportuj: podaj nazwę pliku, z listy Zapisz jako typ wybierz żądany format i naciśnij przycisk Eksportuj. W zależności od wybranego formatu, może pojawić się jeszcze jedno okienko z dodatkowymi parametrami pliku.