Ćwiczenie: Żaglówka (Jacek Durski) Sprawdzone na: CorelDRAW X7

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest nabranie wprawy w posługiwaniem się narzędziem Rysuj oraz modelowaniu węzłów za pomocą krzywych Beziera.

Dodatkowo w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności posługiwania się narzędziem Zniekształcenie.

 

 


1. Stwórz nowy, pusty dokument. Klikając lewym klawiszem myszki, wybierz z Przybornika narzędzie Prostokąt (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 1 (Jacek Durski)

 

2. Kliknij i przeciągnij po ukosie myszką tak by powstał prostokąt (czerwona strzałka) o wymiarach 70x15mm. Podczas rysowania wymiary obiektu możesz kontrolować  w okienkach Rozmiar obiektu (niebieska strzałka).

Wskazówka: w okienkach Rozmiar obiektu możesz także podać wartości wpisując je z klawiatury i zatwierdzić operację klawiszem <Enter>.

Uwaga! Przed wpisywaniem wartości, należy sprawdzić czy kłódka blokująca proporcje, jest wyłączona (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 2 (Jacek Durski)

 

3. Wybierz z Przybornika narzędzie Wskaźnik (czerwona strzałka)następnie kliknij lewym klawiszem w kolor Czerwony na Palecie kolorów (niebieska strzałka) domyślnie umieszczonej po prawej stronie ekranu.

Wskazówka: Paleta kolorów jest oknem dokowanym, dlatego też  niekoniecznie musi znajdować się po prawej stronie ekranu. Jeśli nie widzisz żadnej Palety kolorów, sprawdź czy jest ona włączona klikając menu Okno, następnie rozwiń podmenu Palety kolorów. Przy jednej z palet powinie być wyświetlony „ptaszek zaznaczenia”. Jeżeli żadna z palet nie jest włączona, kliknij w pozycję Domyślna paleta.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 3 (Jacek Durski)

 

4. Naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+Q> zamieniającą obiekt Prostokąt w krzywe. Pozwoli to nam na modelowanie poszczególnych węzłów i linii pomierzy nimi.

Wybierz z Przybornika narzędzie Kształt (czerwona strzałka). Następnie chwyć lewym klawiszem myszki lewy-dolny węzeł naszego prostokąta i przesuń go w prawo (niebieska strzałka).

Wskazówka: Jeśli podczas przesuwania węzła przytrzymasz klawisz <Ctrl>, węzeł będzie się przesuwał w idealnym poziomie.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 4 (Jacek Durski)

 

5. Analogicznie przesuń prawy-dolny węzeł (czerwona strzałka) w lewą stronę. Zwróć uwagę, że prawy bok powstałego u mnie trapezu jest bardziej ścięty. To będzie dziób żaglówki.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 5 (Jacek Durski)