Ćwiczenie: Import plików (Jacek Durski) Sprawdzone na: CorelDRAW X7


Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie mechanizmów importu (plików tekstowych i rastrowych) oraz pracy na dokumentach wielostronicowych.
Dodatkowo w zadaniu tym ćwiczone są umiejętności z formatowania teksu i akapitu.


1. Do tego ćwiczenia potrzebne będą Ci dwa pliki tekstowe oraz dwa graficzne. Możesz je pobrać klikając tutaj

Aby rozpakować pobrany plik kliknij w jago nazwę prawym klawiszem myszki i wybierz opcję Wyodrębnij wszystkie (lub coś w tym stylu, zależnie od wersji systemu). Zapamiętaj w którym miejscu powstanie folder z plikami (czerwona strzałka) i kliknij przycisk Wyodrębnij (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 1 (Jacek Durski)

 

2. Tworząc nowy pusty dokument ustaw Rozmiar dokumentu na A5 (czerwona strzałka) i naciśnij przycisk OK (niebieska strzałka).

Wskazówka: w starszych wersjach nie podczas tworzenia nowego dokumentu nie pojawia się poniższe okienko. We wszystkich wersjach CorelDRAW możesz ustawić format A5 na Pasku właściwości w okienku Rozmiar strony.

Ćwiczenie: Import plików, krok 2 (Jacek Durski)

 

3. Na Pasku standardowym kliknij przycisk Importuj (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 3 (Jacek Durski)

 

4. W okienku Importuj ustaw filtr plików na TXT - Tekst ANSI (czerwona strzałka). Następnie wybierz plik „CorelDRAW” (niebieska strzałka) i zatwierdź operację przyciskiem Importuj (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 4 (Jacek Durski)

 

5. Plik txt nie zawiera formatowania, więc jakiekolwiek zmiany dotyczące zachowania bądź odrzucania formatowania nie mają znaczenia (czerwona strzałka). Kliknij w przycisk OK (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 5 (Jacek Durski)