Wskazówka: Ujemne stopnie (Jacek Durski)

Jeśli w okienku Kąt obrotu (czerwona strzałka) wpiszesz wartość ujemną, program CorelDRAW przeliczy kąt obrotu na dodatni, dopełniając go do 3600