Wskazówka: Szybkie wybranie wskaźnika (Jacek Durski)

Aby za pomocą skrótu klawiszowego wybrać narzędzie Wskaźnik (czerwona strzałka) naciśnij <Spację> lub kombinację <Ctrl+Spacja>. Wariant z Ctrl’em przydaje się podczas edycji tekstu.