Wskazówka: Jak stworzyć duplikat za pomocą klawisza „plus” (Jacek Durski)Jeśli klikniesz Wskaźnikiem w obiekt a następnie naciśniesz klawisz <+> na klawiaturze numerycznej to otrzymasz duplikat obiektu dokładnie w tym samym miejscu co oryginał.

Uwaga: Tworzenie duplikatu w ten sposób działa tylko dla klawiatury numerycznej. Nie zadziała dla kombinacji:  <Shift+=>