Wskazówka: Magiczne F4 (Jacek Durski)

Aby za pomocą skrótu klawiszowego dopasować Stopień powiększenia (czerwona strzałka) tak by wszystkie obiekty były widoczne na całym ekranie naciśnij klawisz <F4>.

Jeśli naciśniesz kombinację klawiszy <Shift+F4>Stopień powiększenia dokumentu dopasuje się do wielkości strony.