corel.durscy.pl-znicz01-gotowy Sprawdzone na:  CorelDRAW 9Sprawdzone na:  CorelDRAW 11Sprawdzone na:  CorelDRAW X3

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości tworzenia i edytowania rysunków za pomocą narzędzi: Rysuj, Krzywe Beziera oraz Kształt.

Dodatkowo, w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności układania obiektów względem siebie (Kolejność obiektów) oraz nadawania im konkretnych kolorów wypełnienia.

 

 


 

1. Po utworzeniu nowego dokumentu oraz wybierz z Przybornika narzędzie Krzywe Beziera - jest ono dostępne w palecie Krzywa (czerwona strzałka). Aby się do niego dostać, w Przyborniku kliknij i przytrzymaj chwilkę ikonkę Rysuj (niebieska strzałka). Wysunie się wtedy paleta z dodatkowymi narzędziami. Druga ikonka od lewej, to Krzywe Beziera (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Znicz, krok 1 (Jacek Durski)

 

 

2. Wskazując, poprzez kliknięcia myszką, kolejne wierzchołki czworokąta, narysuj obiekt o wymiarach 25x33mm zbliżony kształtem do tego na rysunku. Jeżeli narysowany czworobok zanadto odbiega od przykładu, wybierz z Przybornika narzędzie Kształt (czerwona strzałka) i odpowiednio poprzesuwaj węzły (niebieska strzałka).

Wskazówka: węzeł to ten biały kwadrat będący punktem końca, początku, załamania bądź zakrzywienia linii (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Znicz, krok 2 (Jacek Durski)

 

 

3. Za pomocą narzędzia Kształt zaznacz wszystkie węzły i kliknij ikonkę Przekształć w krzywą (czerwona strzałka). Pozwoli to na zmianę odcinków łączących węzły na linie, które będzie można dowolnie wykrzywiać.

Ćwiczenie: Znicz, krok 3 (Jacek Durski)

 

 

4. Mając nadal wybrane narzędzie Kształt, zaznacz lewy i prawy węzeł (jak na rysunku - czerwone strzałki) i kliknij ikonkę Węzeł gładki (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Znicz, krok 4 (Jacek Durski)

 

 

5. Narzędziem Kształt zaznacz dolny węzeł (czerwona strzałka) i kliknij ikonkę Węzeł symetryczny (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Znicz, krok 5 (Jacek Durski)