Ćwiczenie: Lokomotywa (Jacek Durski) Sprawdzone w: CorelDRAW 11Sprawdzone w: CorelDRAW X3

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości modelowania linii za pomocą narzędzia Kształt z uwzględnieniem funkcji Przekształć w krzywe oraz Przekształć w krzywą.

Dodatkowo w zadaniu tym ćwiczone są umiejętności posługiwania się właściwościami obrysu oraz obiektu Prostokąt.

 


Ćwiczenie Lokomotywa – wykończenia bazuje na ćwiczeniu Lokomotywa

 

1. Po otwarciu (wykonaniu) ćwiczenia Lokomotywa, wybierz z Przybornika narzędzie Wskaźnik (czerwona strzałka).
Kliknij lewym klawiszem myszki w wskazany na przykładzie prostokąt (niebieska strzałka) a następnie w okienkach Zaokrąglenie lewych narożników oraz Zaokrąglenie prawych narożników (zielone strzałki) wpisz wartość 40 (w CorelDRAW X6 wpisz 1,6mm) i zatwierdź operację klawiszem <Enter>.

Ćwiczenie: Lokomotywa - wykończenia, krok 1 (Jacek Durski)

 

 

2. Aby powiększyć konkretny fragment rysunku, z Przybornika wybierz narzędzie Powiększenie (czerwona strzałka). Kliknij i przytrzymaj lewy klawisz myszki w miejscu wskazanym przez niebieską strzałkę, następnie cały czas trzymając lewy klawisz myszki przesuń kursor w miejsce wskazane strzałką zieloną. Puść lewy klawisz myszki.

Ćwiczenie: Lokomotywa - wykończenia, krok 2 (Jacek Durski)

 


3. Za pomocą narzędzia Wskaźnik (czerwona strzałka) kliknij w powiększony prostokąt (niebieska strzałka) a następnie w celu zamienienia go w krzywe, naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+Q>.

Wskazówka: zamiana obiektu w krzywe pozwoli edytować węzły oraz modelować krawędzie prostokąta.

Ćwiczenie: Lokomotywa - wykończenia, krok 3 (Jacek Durski)

 

 

4. Z Przybornika wybierz narzędzie Kształt (czerwona strzałka). Zaznacz górne węzły (niebieskie strzałki) wybranego w kroku poprzednim prostokąta. Następnie kliknij w ikonkę Przekształć w krzywą (zielona strzałka). 

Wskazówka: program CorelDRAW posiada dwie funkcje o zbliżonej do siebie nazwie. Przekształć w krzywe – zamienia obiekt w obiekt złożonych z krzywych (np. Prostokąt staje się czterema połączonymi ze sobą odcinkami) oraz Przekształć w krzywą – pozwala modelować węzły/linie za pomocą krzywych Beziera.

Ćwiczenie: Lokomotywa - wykończenia, krok 4 (Jacek Durski)

 

 

5. Za pomocą narzędzia Kształt chwyć na środku górną krawędź prostokąta i przeciągnij kursor lekko w górę (czerwona strzałka). 

Wskazówka: nowsze wersje programu CorelDRAW ułatwiają pracę pokazując Punkt środkowy.

Ćwiczenie: Lokomotywa - wykończenia, krok 5 (Jacek Durski)