Ćwiczenie: Kolory kart: Kier (Jacek Durski) Sprawdzone w: CorelDRAW 9Sprawdzone w: CorelDRAW 11Sprawdzone w: CorelDRAW X3Sprawdzone w: CorelDRAW X5

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości tworzenia i edytowania rysunków za pomocą narzędzi: Rysunek odręczny, Krzywe Beziera oraz Kształt.

Dodatkowo, w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności z z zakresu łczenia węzłów spawania obiektów oraz nadawania obiektom koloru wypełnienia.

 


W nowym dokumencie narysuj pionową linię o długości około 40mm. W tym celu z Przybornika wybierz narzędzie Rysunek odręczny (czerwona strzałka). Kliknij lewym klawiszem myszki w miejscu w którym ma rozpocząć się pionowa linia (niebieska strzałka) następnie przytrzymaj klawisz <Shift>, przesuń myszkę w miejsce końca linii (zielona strzałka) i ponownie kliknij lewym klawiszem myszki. Długość linii możesz kontrolować w okienku Rozmiar obiektu (żółta strzałka).

Ćwiczenie: Kier, krok 1 (Jacek Durski)

 

W 1/4 odcinka dodaj nowy węzeł. W tym celu w narysowaną linię kliknij prawym klawiszem myszki (czerwona strzałka). Z menu kontekstowego wybierz opcję Dodaj (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Kier, krok 2 (Jacek Durski)

 

Wybranym z Przybornika narzędziem Kształt (czerwona strzałka) zaznacz wszystkie węzły (niebieskie strzałki). Następnie kliknij ikonkę Przekształć w krzywą (zielona strzałka) znajdującą się na Pasku właściwości.

Wskazówka: Kilka węzłów możesz zaznaczyć na dwa sposoby: obrysowując je lub kolejno klikając lewym klawiszem myszki trzymając klawisz <Shift>.

Ćwiczenie: Kier, krok 3 (Jacek Durski)

 

Narzędziem Kształt (czerwona strzałka) wybierz środkowy węzeł (niebieska strzałka) i kliknij myszką w ikonkę Węzeł gładki (zielona strzałka) na Pasku właściwości.

Ćwiczenie: Kier, krok 4 (Jacek Durski)

 

Teraz możesz kształtować przegięcie środkowego węzła (czerwona strzałka) odpowiednio przesuwając w lewo/prawo oraz góra/dół jego uchwyty (niebieskie strzałki). Spróbuj uzyskać kształt linii zbliżony do mojego rysunku.

Wskazówka: Podczas edycji węzła przy włączonej opcji Węzeł gładki zsynchronizowany jest kąt natarcia obu ramion, natomiast ich długość jest niezależna. 

Ćwiczenie: Kier, krok 5 (Jacek Durski)