Ćwiczenie: Igła (Jacek Durski) Sprawdzone na: CorelDRAW X7

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest nabranie wprawy w tworzeniu i przekształcaniu węzłów, operowania krzywymi Beziera.
Dodatkowo w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności posługiwania się narzędziem tekst, zamiany tekstu na krzywe.

 

 


 

1. Stwórz nowy, pusty dokument. Klikając lewym klawiszem myszki, wybierz z Przybornika narzędzie Tekst (czerwona strzałka) a następnie ustaw kursor myszki w dowolnym miejscu Obszaru Roboczego i kliknij lewym klawiszem myszki.

Ćwiczenie: Igła, krok 1 (Jacek Durski)

 

2. Na Liście czcionek (czerwona strzałka) pozostaw Arial. Jeśli Arial nie jest domyślnym krojem, wybierz go z listy. Rozmiar czcionki ustaw na 70pkt (niebieska strzałka) a styl na Pogrubiona (zielona strzałka).

Dużymi literami napisz słowo „IGŁA".

Ćwiczenie: Igła, krok 2 (Jacek Durski)

 

3. Aby zamienić tekst na krzywe naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+Q>.
Wskazówka: Zamiana tekstu na krzywe powoduje, że zamieniony zostaje on na rysunek. To znaczy, że nie będzie można już go edytować za pomocą narzędzia Tekst ale za to będzie można przekształcać np. narzędziem Kształt.

Ćwiczenie: Igła, krok 3 (Jacek Durski)

 

4. Klikając lewym klawiszem myszki, wybierz z Przybornika narzędzie Kształt (czerwona strzałka). Następnie aby zaznaczyć dwa lewe węzły naszej literki „I" kliknij i przytrzymaj lewy klawisz w miejscu niebieskiej strzałki i przesuń myszkę w miejsce strzałki zielonej.

Ćwiczenie: Igła, krok 4 (Jacek Durski)

 

5. Aby rozszerzyć literkę „I", chwyć lewym klawiszem myszki za jeden z dwóch wybranych właśnie węzłów i przesuń oba węzły w lewo. Ja chwyciłem za dolny węzeł (czerwona strzałka).
Wskazówka: Aby przesunąć idealnie w poziomie podczas przesuwania przetrzymaj klawisz <Ctrl>.

Ćwiczenie: Igła, krok 5 (Jacek Durski)