Ćwiczenie: Kolory kart: Trefl i Karo (Jacek Durski) Sprawdzone w: CorelDRAW 9Sprawdzone w: CorelDRAW 11Sprawdzone w: CorelDRAW X3Sprawdzone w: CorelDRAW X5

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości tworzenia i edytowania rysunków za pomocą narzędzi: Elipsa, Proskokąt, Krzywe Beziera oraz Kształt.

Dodatkowo, w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności z zakresu przekształcania w krzywe (odcinków i obiektów), grupowania obiektów oraz nadawania obiektom koloru wypełnienia.

 


W nowym dokumencie narysuj pionową okrąg o przekątnej około 40mm. W tym celu z Przybornika wybierz narzędzie Elipsa (czerwona strzałka). Trzymając klawisz <Ctrl> kliknij i przytrzymaj lewy klawisz myszki w dowolnym miejscu Obszaru roboczego. Następnie nie puszczając obu klawiszy (<Ctrl> oraz myszki) przeciągnij kursor w poprzek ekranu. 

Następnie kliknij lewym klawiszem myszki w kolor Czarny na Palecie kolorów (niebieska strzałka).

Wskazówka: Wielkość koła możesz na bieżąco kontrolować w okienkach Rozmiar obiektów (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Kolory kart: Trefl i Karo, krok 1 (Jacek Durski)

 

 

Przybornika wybierz narzędzie Wskaźnik i za pomocą niego kliknij lewym klawiszem myszki w narysowane koło. W celu stworzenia kolejnych dwóch takich samych kółek naciśnij dwa razy kombinację klawiszy <Ctrl+D>. Używając lewego klawisza myszki poukładaj koła zgodnie z poniższym rysunkiem. 

Ćwiczenie: Kolory kart: Trefl i Karo, krok 2 (Jacek Durski)

 

 

Podobnie jak w kroku pierwszym tego ćwiczenia, narysuj w środku małe czarne koło (na poniższym rysunku, dla ułatwienia podglądu u mnie pokolorowane jest ono na czerwono). 

Ćwiczenie: Kolory kart: Trefl i Karo, krok 3 (Jacek Durski)

 

 

Następnym etapem pracy będzie narysowanie „ogonka” (czerwona strzałka). W tym celu wykorzystamy fragment ćwiczenia Kolory kart: Pik gdzie przedstawione zostały kolejne kroki.

Ćwiczenie: Kolory kart: Trefl i Karo, krok 4 (Jacek Durski)

 

 

Za pomocą narzędzia Krztałt (czerwona strzałka) zaznacz dwa górne węzły „ogonka” (niebieskie strzałki) a następnie przesuń je w górę, tak by zasłonić szparę pomiędzy czarnymi kołami.

Wskazówka: Aby utrzymać idealne przesunięcie (bez poruszenia w lewo czy prawo), podczas przesuwania węzłów przytrzymaj klawisz <Shift>.

Ćwiczenie: Kolory kart: Trefl i Karo, krok 5 (Jacek Durski)