Ćwiczenie: Kolory kart: Pik (Jacek Durski) Sprawdzone w: CorelDRAW 9Sprawdzone w: CorelDRAW 11Sprawdzone w: CorelDRAW X3Sprawdzone w: CorelDRAW X5

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości tworzenia i edytowania rysunków za pomocą narzędzi: Łamana, Krzywe Beziera oraz Kształt.

Dodatkowo, w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności z zakresu przekształcania odcinków w krzywą, grupowania obiektów oraz nadawania obiektom koloru wypełnienia.

 


Ćwiczenie Kolory kart: Pik bazuje na ćwiczeniu Kolory kart: Kier

Po otwarciu (wykonaniu) poprzedniego ćwiczenia, wybierz narzędzie Wskaźnik (czerwona strzałka) z Przybornika. Kliknij lewym klawiszem myszki w rysunek serca, a następnie w celu stworzenia drugiego egzemplarza (duplikatu do dalszej obróbki) naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+D>. Odsuń jedno z serc na bok a następnie, kliknij wskaźnikiem w te z którego zrobimy symbol karty Pik. Następnie kliknij lewym klawiszem myszki w kolor Czarny (niebieska strzałka) na Palecie kolorów.

Wskazówka: Jeśli Paleta kolorów nie jest widoczna, kliknij w menu Okno, w nim Palety kolorów a następnie włącz opcję  Domyślna paleta RGB.

Ćwiczenie: Kolory kart: Pik, krok 1 (Jacek Durski)

 

Odbij lustrzanie obiekt klikając lewym klawiszem myszki na Pasku właściwości ikonkę Odbicie lustrzane (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Kolory kart: Pik, krok 2 (Jacek Durski)

 

Narysowanie ogonka będzie wymagało większej precyzji. Wybierz z Przybornika narzędzie Powiększenie (czerwona strzałka). Następnie obrysuj przestrzeń gdzie później narysujesz kształt ogonka. Na poniższym rysunku biały trapez (niebieska strzałka) markuje okonek.

Ćwiczenie: Kolory kart: Pik, krok 3 (Jacek Durski)

 

W Przyborniku, w miejscu narzędzia Rysuj (czerwona strzałka) przytrzymaj chwilkę wciśnięty lewy klawisz myszki. Pojawi się paleta Krzywa (graficzne menu kontekstowe) z której wybierz narzędzie Łamana (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Kolory kart: Pik, krok 4 (Jacek Durski)

 

Używając narzędzie Łamana narysuj trapez klikając w miejscach wskazanych przez kolejne strzałki: czerwoną, niebieską, zieloną, żółtą i jeszcze raz czerwoną. Zwróć uwagę na fakt, iż ponowne najechanie myszką w miejsce rozpoczęcia linii, powoduje zmianę kształtu kursora. Natomiast zamkniecie obwodu spowoduje przełączenie na narzędzie Wskaźnik.

Wskazówka: Pracę z narzędziem Łamana można zakończyć jeszcze na dwa sposoby: kliknąć dwa razy lewym klawiszem myszki - operacja zostanie zatwierdzona; anulować rysowanie poprzez naciśnięcie klawisza <ESC>.

Ćwiczenie: Kolory kart: Pik, krok 5 (Jacek Durski)