corel.durscy.pl-cd01-gotowy Sprawdzone w: CorelDRAW X3

 

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest nabranie wprawy w rysowaniu kół i okręgów o zadanych rozmiarach.

Dodatkowo w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności w nadawaniu kolorów wypełnienia i obrysu oraz w używaniu Wypełnień tonalnych.

 


 

1. Stwórz nowy, pusty dokument. Z Przybornika wybierz narzędzie Elipsa (czerwona strzałka) a następnie trzymając klawisz <Ctrl> narysuj okrąg o średnicy 120mm. 

Wskazówka: wymiary rysowanego obiektu możesz kontrolować (edytować) w okienkach Rozmiar obiektów (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Płyta CD, krok 1 (Jacek Durski)

 

 

2. Mając nadal wybrane narzędzie Elipsa (czerwona strzałka), narysuj drugi okrąg o średnicy 117mm (niebieska strzałka). Aby wyśrodkować okręgi, wybierz je za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+A> a następnie naciśnij klawisz <P> – centrujący zaznaczone obiekty względem dokumentu.

Ćwiczenie: Płyta CD, krok 2 (Jacek Durski)

 

 

3. Dorysuj jeszcze trzy okręgi o średnicach: 50mm, 46mm oraz 15mm. Ponownie zaznacz wszystkie okręgi przez naciśnięcie kombinacji klawiszy <Ctrl+A> i wyśrodkuj je naciskając klawisz <P>.

Ćwiczenie: Płyta CD, krok 3 (Jacek Durski)

 

 

4. Z Przybornika wybierz narzędzie Wskaźnik (czerwona strzałka) i zaznacz nim największy z okręgów. Następnie lewym klawiszem myszki kliknij na Palecie kolorów w kolor Turkusowy (niebieska strzałka).

Wskazówka: wybranemu wskaźnikiem obiektowi wyświetla się węzeł (taki mały kwadracik na jego krawędzi). Na moim rysunku widać go u samej góry okręgu (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Płyta CD, krok 4 (Jacek Durski)

 

 

5. Następnie za pomocą Wskaźnika wybierz mniejszy okrąg (czerwona strzałka). Klikając lewym klawiszem myszki na Palecie kolorów nadaj mu Biały kolor wypełnienia (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Płyta CD, krok 5 (Jacek Durski)