Ćwiczenie: Lokomotywa (Jacek Durski) Sprawdzone w: CorelDRAW 9Sprawdzone w: CorelDRAW 11Sprawdzone w: CorelDRAW X3Sprawdzone w: CorelDRAW X5Sprawdzone w: CorelDRAW X6

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest nabranie wprawy w modyfikacji obiektów Prostokąt oraz Elipsa (z wykorzystaniem prowadnic) za pomocą właściwości: Położenie obiektów, Rozmiar obiektów i Kąt obrotu.

Dodatkowo, w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności z zakresu tworzenia duplikatów oraz nadawania obiektom Koloru wypełnienia.

 

 


 

1. Stwórz nowy, pusty dokument. Dla zwiększenia przejrzystości ćwiczenia, umieściłem szary obrys końcowego rysunku.

Ćwiczenie: Lokomotywa, krok 1 (Jacek Durski)

 

2. Na początku stwórz Prowadnice. W tym celu chwyć lewym klawiszem myszki w dowolnym miejscu Linijki poziomej (czerwona strzałka) i przeciągnij w dół, mniej więcej tak jak u mnie (niebieska strzałka).

Powtórz czynność dla Prowadnicy pionowej. Od pionowej Linijki (zielona strzałka) w miejsce oznaczone strzałką żółtą.

Ćwiczenie: Lokomotywa, krok 2 (Jacek Durski)

 


3. Następnie przenieś środek układu. W tym celu chwyć lewym klawiszem myszki u zbiegu linijek (czerwona strzałka) i przesuń myszkę w miejsce przecięcia prowadnic (niebieska strzałka). Na linijkach, w miejscu wyjścia prowadnic (zielone strzałki) powinny pojawić się wartości 0 (widoczne w następnych zrzutach ekranowych).

Wskazówka: Dla osiągnięcia większej precyzji używaj narzędzia Powiększenie (żółta strzałka). Klawisz <F4> dostosowuje widok, tak by były widoczne wszystkie elementy rysunku. 

Ćwiczenie: Lokomotywa, krok 3 (Jacek Durski)

 

 

4. Kolejnym krokiem przygotowującym warsztat pracy jest włączenie opcji: Przyciągaj do prowadnic (czerwona strzałka) oraz Przyciągaj do obiektów (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Lokomotywa, krok 4 (Jacek Durski)

 

 

5. Z Przybornika wybierz narzędzie Elipsa (czerwona strzałka). Następnie trzymając wciśnięty klawisz <Ctrl> narysuj kółko o przekątnej 30mm (niebieska strzałka). 

Jeśli Twoje kółko nie przylega do obu prowadnic, wybierz z Przybornika narzędzie Wskaźnik (zielona strzałka) i dosuń koło w żądane miejsce. 

Wskazówka: Jeśli rozpoczniesz rysowanie kółka od punktu przecięcia prowadnic, będzie ono do nich idealnie przylegało. 

Wskazówka: W okienkach Rozmiar obiektów (niebieska strzałka) możesz wpisać dokładną wartość rozmiaru obiektu i zatwierdzić zmianę klawiszem <Enter>.

Ćwiczenie: Lokomotywa, krok 5 (Jacek Durski)