corel.durscy.pl-zaba01-gotowy Sprawdzone w: CorelDRAW 9Sprawdzone w: CorelDRAW 11Sprawdzone w: CorelDRAW X3Sprawdzone w: CorelDRAW X6

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości obiektu Elipsa oraz możliwości tworzenia za pomocą niego rysunków.

Dodatkowo, w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności wyrównywania, układania obiektów względem siebie (za pomocą narzędzia Wyrównanie i rozkład).

 

 


 

1. W nowym dokumencie, narysuj elipsę o wymiarach 86x47mm. Aby tego dokonać wybierz z Przybornika (pasek po lewej stronie ekranu) narzędzie Elipsa (czerwona strzałka). W okienkach Rozmiar obiektu (niebieska strzałka) można kontrolować wymiary wskazanego obiektu.

Wskazówka: jeżeli ustalasz rozmiar obiektu za pomocą pól Rozmiar obiektu, zwróć uwagę czy wyłączona jest kłódka Współczynnika skalowania (zielona strzałka). Jeśli opcja ta, jest włączona podczas edycji jednego z wymiarów obiektu automatycznie z proporcji przeliczany jest jego drugi wymiar.

Ćwiczenie: Żaba, krok 1 (Jacek Durski)

 

 

2. Następnie, w ten sam sposób narysuj dwie elipsy 20x45mm i 12x26mm. Za pomocą Wskaźnika, ułóż je względem siebie mniej więcej tak jak na rysunku. Używając klawisz <Shift> zaznacz obie elipsy i naciśnij ikonkę Wyrównanie i rozkład (czerwona strzałka). Na zakładce Wyrównanie okienka Wyrównie i rozkład zaznacz opcję Do środka (niebieska strzałka). Zaakceptuj operację guzikiem Zastosuj oraz zamknij okno guzikiem Zamknij.

Aby elementy powstałego oka nie przesuwały się względem siebie zgrupuj je (np. naciskając kombinację klawiszy <Ctrl+G>).

Ćwiczenie: Żaba, krok 2 (Jacek Durski)

 

 

3. Stwórz drugie oko (duplikat) wykorzystując kombinację klawiszy <Ctrl+D>, ułóż oczy jak na rysunku a następnie ponownie wywołaj narządzie Wyrównanie i rozkład. Po zaznaczeniu opcji Do dołu (czerwona strzałka) naciśnij guzik Zastosuj i zamknij okienko.  

Wskazówka: ułożenie obiektów tak by dokładnie przylegały do siebie ułatwi włączenie opcji Przyciągaj do obiektów dostępnej we właściwościach dokumentu.

Ćwiczenie: Żaba, krok 3 (Jacek Durski)

 

 

4. Narysuj pięć elips o szerokościach: 7, 8, 9, 13 oraz 15mm (i wysokościach dających kształt zbliżony do mojego rysunku). Zaznacz narysowane właśnie elipsy a następnie otwórz okienko Wyrównanie i rozkład. Wyrównaj narysowane właśnie elipsy do dolnej krawędzi i przejdź do zakładki Rozkład. Aby rozstawić żabie palce w równych odstępach, włącz opcję Odstępy (czerwona strzałka) a następnie zatwierdź zmiany i zamknij okienko.

Wskazówka: podczas ustalania odstępów pomiędzy palcami, w okienku Wyrównanie i rozkład, musi być włączona opcja Obszar zaznaczenia w przeciwnym razie  skrajne palce zostaną rozstawione do lewej i prawej krawędzi strony.

Ćwiczenie: Żaba, krok 4 (Jacek Durski)

 

 

5. Narysuj elipsę od lewej-górnej (czerwona strzałka) do prawej-dolnej strony (niebieska strzałka). W okienkach Rozmiar obiektu ustaw jej rozmiar na 54x22mm. Następnie obróć elipsę o 60 za pomocą okienka Kąt obrotu (zielona strzałka) i ułóż względem palców jak na rysunku.

corel.durscy.pl-zaba01-05