Ćwiczenie: Obudowa zegara (Jacek Durski) Sprawdzone na:  CorelDRAW 9Sprawdzone na:  CorelDRAW 11Sprawdzone na:  CorelDRAW X3

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości przekształcania obiektów oraz tworzenia ich duplikatów względem osi obrotu.

Dodatkowo, w zadaniu tym ćwiczone są umiejętności grupowania oraz wyrównywania położenia obiektów.

 


W nowym dokumencie narysuj dwie prowadnice (jak na rysunku). Będą one pomocne podczas rysowania kolejnych obiektów tarczy zegara.

Wskazówka: aby stworzyć prowadnice poziomą kliknij lewym klawiszem myszy w poziomą linijkę (czerwona strzałka) a następnie trzymając klawisz myszy przeciągnij myszką w dół. Podobnie wykonaj prowadnicę pionową, ciągnąc myszką od linijki pionowej.

Ćwiczenie: Tarcza zegara, krok 1 (Jacek Durski)

 

 

Z paska Przybornik wybierz narzędzie Prostokąt i narysuj obiekt o wymiarach 2x10mm (czerwona strzałka). Nadaj mu szary kolor (klikając lewym klawiszem myszki na palecie kolorów) oraz brak obrysu (klikając prawym klawiszem myszki w X na początku palety kolorów). Następnie ułóż prostokąt symetrycznie prowadnicy pionowej, 60mm (niebieska strzałka) od prowadnicy poziomej (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Tarcza zegara, krok 2 (Jacek Durski)

 

 

Kliknij dwa razy w narysowany prostokąt, tak by pojawiły się uchwyty obrotu (strzałki przy narożnikach obiektu). Następnie chwyć lewym klawiszem myszki za oś obrotu (okrąg z punktem w centrum - powinien pojawić się na środku prostokąta) i przesuń go w miejsce przecięcia się prowadnic (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Tarcza zegara, krok 3 (Jacek Durski)

 

 

Stwórz duplikat tego prostokąta za pomocą klawisza + na klawiaturze numerycznej a w polu Kąt obrotu wpisz 60. Następnie 59 razy naciśnij kombinację Ctrl+D tworzącą duplikaty.

Wskazówka: Podczas tworzenia duplikatu za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+D pamiętane są (o ile nie zostanie w międzyczasie wybrany inny obiekt lub narzędzie)  ostatnie transformacje takie jak: przesunięcie, obrót oraz zmiana rozmiaru.

Ćwiczenie: Tarcza zegara, krok 4 (Jacek Durski)

 

 

Przytrzymując klawisz Shift, zaznacz lewym klawiszem myszki kreski tarczy zegara odpowiadające 5, 10, 15, 20... minucie. Nadaj im czarny kolor wypełnienia.

By zapobiec presunięciu się kresek zaznacz wszystkie obiekty i zgrupuj je (np. za pomocą kombinacji Ctrl+G).

Ćwiczenie: Tarcza zegara, krok 5 (Jacek Durski)