Ćwiczenie: Foldery - kolor (Jacek Durski) Sprawdzone na:  CorelDRAW 9Sprawdzone na:  CorelDRAW 11Sprawdzone na:  CorelDRAW X3

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości Wypełnienie jednolitego. 

Dodatkowo, w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności uzyskiwania kolorów na podstawie różnych modeli barw.  

 


Ćwiczenie Foldery - kolor bazuje na rysunku stworzonym w ćwiczeniu Foldery (dział: Obiekty).

Ćwiczenie: Folder, krok 17 (Jacek Durski)

 

 

Na początek zaznacz wszystkie karty folderów naciskając skrót klawiszowy Ctrl+A, po czym lewym klawiszem myszki kliknij w kolor Zieleń trawy na Palecie kolorów (czerwona strzałka).

Wskazówka: Jeśli Paleta kolorów nie jest widoczna, kliknij w menu Okno, w nim Palety kolorów a następnie włącz opcję  Domyślna paleta RGB.

Ćwiczenie: Folder, krok 18 (Jacek Durski)

 

 

Narzędziem Wskaźnik zaznacz drugą kartę folderów (drugą od góry) a następnie kliknij dwa razy lewym klawiszem myszki w pole Kolor wypełnienia (czerwona strzałka).  

Wskazówka: Aby wybrać tylko jeden obiekt z pośród wielu wcześniej zaznaczonych, należy wpierw kliknąć lewym klawiszem myszki w tło Obszaru roboczego (by wyłączyć wcześniejsze zaznaczenie).

Ćwiczenie: Folder, krok 19 (Jacek Durski)

 

 

W oknie Wypełnienie jednolite przełącz Model barw z RGB na HLS (czerwona strzałka). Następnie w polu Składnik nasycenia zmniejsz wartość o 10 (czyli na 90). Zmianę zaakceptuj klikając w guzik OK (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Folder, krok 20 (Jacek Durski)

 

 

Powtórz operację dla kolejnych kart, zmniejszając za każdym razem Składnik nasycenia o 10. Efektem powinno być uzyskanie przejście tonalnego od Zieleni trawiastej do ciemnej zieleni.

Ćwiczenie: Folder, krok 21 (Jacek Durski)