6. Zaznacz oba prawe węzły. W tym celu mając wybrane narzędzie Kształt kliknij lewym myszki w miejscu czerwonej strzałki i trzymając klawisz myszki przesuń kursor w miejsce strzałki niebieskiej. Chodzi o to by przerywana linia zaznaczenia objęła oba węzły.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 6 (Jacek Durski)

 

7. Mając zaznaczone oba węzły kliknij w ikonkę Przekształć w krzywą (czerwona strzałka).

Wskazówka: Program CorelDRAW posiada dwie funkcje o zbliżonej do siebie nazwie. Przekształć w krzywe – zamienia obiekt w obiekt złożonych z krzywych (np. Prostokąt staje się czterema połączonymi ze sobą odcinkami) oraz Przekształć w krzywą – pozwala modelować węzły/linie za pomocą krzywych Beziera.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 7 (Jacek Durski)

 

8. Narzędziem Kształt wybierz prawy-dolny węzeł (czerwona strzałka). Wzdłuż prawej krawędzi powinny pojawić się uchwyty krzywych Beziera. Chwyć za uchwyt wychodzący z prawego-dolnego węzła i przesuń go w lewo (niebieska strzałka).

Spróbuj uzyskać krzywiznę zbliżoną do pokazanej na moim rysunku. W razie potrzeby możesz ją także modyfikować za pomocą uchwytu Beziera wychodzącego z prawego-górnego węzła.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 8 (Jacek Durski)

 

9. Wybierz z Przybornika narzędzie Rysunek odręczny (czerwona strzałka). Aby narysować 8 centymetrową linię poziomą, kliknij lewym klawiszem myszki w miejscu oznaczonym niebieską strzałką. Następnie trzymając klawisz <Ctrl> przesuń myszkę w miejsce oznaczone strzałką zieloną i ponownie kliknij lewym klawiszem myszki. Długość linii możesz kontrolować/poprawić w okienku Rozmiar obiektu (żółta strzałka).

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 9 (Jacek Durski)

 

10. Kliknij i chwilkę przytrzymaj lewy klawisz myszki na ikonce Narzędzi interakcyjnych (czerwona strzałka) tak by rozwinęło się podmenu z którego wybierz narzędzie Zniekształcenie (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 10 (Jacek Durski)