16. Aby wyrównać obiekty (kółka) według osi poziomej naciśnij klawisz <E>.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 16 (Jacek Durski)

 

17. Na zakładce Rozkład okienka Wyrównanie i rozkład kliknij przycisk Rozłóż przestrzeń w poziomie (czerwona strzałka)

Wskazówka: w zależności od wersji programu okienko Wyrównanie i rozkład wywołuje się w inny sposób. W CorelDRAW X7 należy je wywołać klikając kolejno menu Okno następnie Okna dokowane i na koniec Wyrównanie i rozkład. W CorelDRAW X3 (i starszych) kliknąć ikonkę Wyrównanie i rozkład na Pasku właściwości (powinna być pierwszą z prawej).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 17 (Jacek Durski)

 

18. Zaznacz obiekty wskazane strzałkami: czerwoną, niebieską oraz dwoma zielonymi.  Aby tego dokonać, przytrzymaj na klawiaturze klawisz <Shift> a następnie klikaj lewym klawiszem myszki w kolejne elementy. 

Wskazówka: program CorelDRAW podpowiada, które obiekty zostały już zaznaczone poprzez pokazanie takiego małego kwadracika – jednego węzła na każdym z nich (żółta strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 18 (Jacek Durski)

 

19. Na Pasku właściwości kliknij w ikonkę przycisk Spawaj. Spawanie powoduje trwałe połączenie wskazanych obiektów w jedną całość.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 19 (Jacek Durski)

 

20. Na Palecie kolorów z prawej strony ekranu kliknij lewym klawiszem myszki w kolor żółty (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 20 (Jacek Durski)