6. Naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+D> aby stworzyć drugi taki sam obiekt (duplikat). Umieść go tuż nad poprzednim (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 6 (Jacek Durski)

 

7. Za pomocą Wskaźnika zaznacz wszystkie prostokąty kiosku (nadbudówki) łodzi podwodnej. Następnie wycentruj obiekty (wyrównaj według osi pionowej) naciskając na klawiaturze klawisz <C> (samo „c”).

Wskazówka: aby zaznaczyć kilka obiektów na raz „obrysuj” je wskaźnikiem. Aby tego dokonać kliknij i przytrzymaj lewy klawisz myszki w miejscu niebieskiej strzałki. Przesuń myszkę w miejsce strzałki zielonej i puść klawisz myszki.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 7 (Jacek Durski)

 

8. Za pomocą narzędzia Prostokąt (czerwona strzałka) narysuj prostokąt o wymiarach 3,5x10 mm (niebieska strzałka). Nowo narysowany prostokąt umieść tak by lekko nachodził na dach kiosku (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 8 (Jacek Durski)

 

9. Narysuj drugi prostokąt peryskopu (czerwona strzałka) o wymiarach 7,5x3,5 mm (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 9 (Jacek Durski)

 

10. Za pomocą Wskaźnika zaznacz oba prostokąty peryskopu (czerwone strzałki). Aby wyrównać prostokąty do prawej naciśnij klawisz <R> a następnie by wyrównać do góry naciśnij klawisz <T>. Sprawdź czy Twój peryskop nadal lekko nachodzi na kiosk łodzi. Jeśli nie – dosuń go.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 10 (Jacek Durski)