6. Wyśrodkuj obiekty względem siebie w poziomie naciskając klawisz <C> (samo „c”, bez <Ctrl>) a następnie w pionie naciskając klawisz <E>.

Ćwiczenie: Tulipany, krok 6 (Jacek Durski)

 

7. Mając nadal wybrany Wskaźnik kliknij w lewym klawiszem myszki w dowolnym miejscu tła obszaru roboczego. W okienkach Odległość duplikatu (czerwona strzałka) wpis z wartości: 0 mm i -52 mm (minus!)

Ćwiczenie: Tulipany, krok 7 (Jacek Durski)

 

8. Naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+D>.

Ćwiczenie: Tulipany, krok 8 (Jacek Durski)

 

9. Obróć nowopowstałą parę obiektów wpisując w okienko Kąt obrotu (czerwona strzałka) wartość 180. Zatwierdź zmianę naciskając klawisz <Enter>.

Ćwiczenie: Tulipany, krok 9 (Jacek Durski)

 

10.Z Przybornika wybierz narzędzie Elipsa (czerwona strzałka) i narysuj w miejscu niebieskiej strzałki kółko o wymiarach 10 mm (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Tulipany, krok 10 (Jacek Durski)