Ćwiczenie: Obudowa zegara (Jacek Durski) Sprawdzone w: CorelDRAW 9Sprawdzone w: CorelDRAW 11Sprawdzone w: CorelDRAW X3Sprawdzone w: CorelDRAW X5

 

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości tworzenia obiektów pseudo trójwymiarowych za pomocą narzędzi takich jak Interakcyjna głębia, Interakcyjna metamorfoza oraz Interakcyjna przezroczystość.

Dodatkowo, w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności z zakresu przekształcania obiektów oraz nadawania im wypełnień i obrysów.

 


Ćwiczenie Obudowa zegara bazuje na rysunku stworzonym w ćwiczeniu Tarcza zegara (dział: Obiekty).

 

W nowym dokumencie narysuj prostokąt o wymiarach 85x100mm. W tym celu z Przybornika wybierz narzędzie Prostokąt (czerwona strzałka) a następnie trzymając lewy klawisz myszki, przeciągnij myszką od miejsca lewego górnego narożnika (niebieska strzałka) do prawego dolnego (zielona strzałka). Rozmiar prostokąta możesz kontrolować w okienkach Rozmiar obiektu (żółta strzałka).

Ćwiczenie: Obudowa zegara, krok 1 (Jacek Durski)

 

 

Następnie by uzyskać zaokrąglenia narożników w okienkach Zaokrąglenie narożników (czerwona strzałka) wpisz wartości jak na rysunku (100, 30, 100, 8).

Wskazówka: W niektórych wersjach programu np. X5 "wyłącz" wpierw kłódkę Edytuj narożniki razem (niebieska strzałka). W przeciwnym wypadku wartości będą zmieniały się proporcjonalnie względem siebie.

Ćwiczenie: Obudowa zegara, krok 2 (Jacek Durski)

 

 

Narysuj drugi prostokąt o wymiarach 75x90mm i zaokrągleniami 100, 25, 100 i 8. Następnie wycentruj obiekty względem siebie. W tym celu zaznacz Wskaźnikiem (czerwona strzałka) oba obiekty a następnie naciśnij klawisz <C> (Wyrównaj środki w pionie) a następnie <E> (Wyrównaj środki w poziomie).

Ćwiczenie: Obudowa zegara, krok 3 (Jacek Durski)

 

 

Następnie nadaj większemu obiektowi zadany kolor. Wybierz go Wskaźnikiem a następnie dwa razy kliknij w pole Kolor wypełnienia (czerwona strzałka). Dla Modelu RGB (niebieska strzałka) wpisz Składowe R:0, G:71 i B:59 (zielona strzałka). Ustawienia zaakceptuj guzikiem OK (żółta strzałka).

Ćwiczenie: Obudowa zegara, krok 4 (Jacek Durski)

 

 

Nadaj szary kolor wypełnienia mniejszemu obiektowi. W tym celu wybierz go Wskaźnikiem a następnie prawym klawiszem myszki kliknij w kolor 10% Czerni na palecie kolorów (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Obudowa zegara, krok 5 (Jacek Durski)