Ideologicznie, muzycznie i mocno kolorowo. 

Durski rysuje - Hipis vs. Punk