Czas świetności dawno już minął.

Durski rysuje - Domek w ruinie