21. Na Pasku właściwości kliknij w przycisk Wyrównanie w poziomie (czerwona strzałka). Następnie z listy wybierz Wyrównanie pełne (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 21 (Jacek Durski)

 

22. Za pomocą narzędzia Wskaźnik ułóż ramkę tekstową u dołu strony (jak na moim rysunku).

Ćwiczenie: Import plików, krok 22 (Jacek Durski)

 

23. Jeszcze raz kliknij w przycisk Importuj (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 23 (Jacek Durski)

 

24. W okienku Importuj ustaw filtr plików na PNG - Format Portable Network Graphics (czerwona strzałka). Następnie wybierz plik „Zostań patronem” (niebieska strzałka). Zatwierdź operację przyciskiem Importuj (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 24 (Jacek Durski)

 

25. Za pomocą narzędzia Wskaźnik ułóż obrazek wyrównując go do prawej strony ramki tekstowej.

Ćwiczenie: Import plików, krok 25 (Jacek Durski)