11. Za pomocą narzędzia Wskaźnik (czerwona strzałka) ułóż ramkę tekstową w odległości od dolnego i bocznych marginesów jak na moim przykładzie (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 11 (Jacek Durski)

 

12. Na Pasku standardowym kliknij ponownie przycisk Importuj (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 12 (Jacek Durski)

 

13. W okienku Importuj ustaw filtr plików na PNG - Format Portable Network Graphics (czerwona strzałka). Następnie wybierz plik „Balonik” (niebieska strzałka). Zatwierdź operację przyciskiem Importuj (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 13 (Jacek Durski)

 

14. Kliknij lewym klawiszem myszki w miejscu w którym ma pojawić się osadzany obrazek (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 14 (Jacek Durski)

 

15. Za pomocą narzędzia Wskaźnik ułóż rysunek jak na moim przykładzie (wyrównany do lewej krawędzi ramki tekstowej).

Ćwiczenie: Import plików, krok 15 (Jacek Durski)