6. Kliknij lewym klawiszem myszki w miejscu wskazanym czerwoną strzałką.

Ćwiczenie: Import plików, krok 6 (Jacek Durski)

 

7. Na Pasku właściwości w okienkach Rozmiar obiektu (czerwona strzałka) wprowadź szerokość i wysokość ramki tekstowej na 135x100 mm (niebieska strzałka). Po zatwierdzeniu wartości klawiszem <Enter>.

Ćwiczenie: Import plików, krok 7 (Jacek Durski)

 

8. Mając cały czas zaznaczoną ramkę tekstową, z Listy czcionek na Pasku właściwości wybierz Arial (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 8 (Jacek Durski)

 

9. Na Pasku właściwości ustal Rozmiar czcionki (czerwona strzałka) na 13pkt. Następnie klikając w przycisk Pogrubiona (niebieska strzałka) wyłącz pogrubienie dla całej ramki.

Ćwiczenie: Import plików, krok 9 (Jacek Durski)

 

10. Na Pasku właściwości kliknij w przycisk Wyrównanie w poziomie (czerwona strzałka). Następnie z listy wybierz Wyrównanie pełne (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Import plików, krok 10 (Jacek Durski)