Żaba, to ona wskoczyła do serwisu corel.durscy.pl jako pierwsze ćwiczenie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba (i ćwiczenie i sama żaba - oczywiście).

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości obiektu Elipsa oraz możliwości tworzenia za pomocą niego rysunków. Dodatkowo, w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności wyrównywania, układania obiektów względem siebie (za pomocą narzędzia Wyrównanie i rozkład).