Krzywe Durskiego

Wiking vs. Rzymianin



Barbarzyńcy kontra cesarstwo. 

Durski rysuje - Wiking vs. Rzymianin