26. Analogicznie jak w kroku poprzednim, przesuń utwórz węzeł na linii pionowej. Chwyć za linię, lewym klawiszem myszki, w miejscu strzałki czerwonej i przesuń w miejsce strzałki niebieskiej.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 26 (Jacek Durski)

 

27. Z Przybornika wybierz narzędzie Elipsa (czerwona strzałka) a następnie trzymając wciśnięty klawisz <Ctrl> narysuj 20 milimetrowy okrąg (niebieska strzałka). Okienka Rozmiar obiektu (zielone strzałki) pozwolą Ci monitorować wielkość podczas rysowania. Możesz także wpisać wartości z klawiatury i zatwierdzić je naciskając klawisz <Enter>.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 27 (Jacek Durski)

 

28. Na koniec, na Palecie kolorów kliknij lewym klawiszem myszki w kolor Żółty.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 28 (Jacek Durski)

 

Mam nadzieję że Twoja żaglówka jest podobna do mojej.

Podoba Ci się to ćwiczenie? Możesz za nie podziękować stawiając mi kawę na patronite.pl :)