21. Za pomocą narzędzia Rysunek odręczny narysuj 35 mm linię poziomą od dolnego węzła (czerwona strzałka) do miejsca wskazanego strzałką niebieską.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 21 (Jacek Durski)

 

22. Nie zmieniając narzędzia, klikając lewym klawiszem myszki, połącz węzły oznaczone czerwoną i niebieską strzałką.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 22 (Jacek Durski)

 

23. Za pomocą narzędzia Kształt (czerwona strzałka) zaznacz wszystkie węzły naszego żagla. Możesz to zrobić w następujący sposób: kliknij (i przytrzymaj) lewym klawiszem myszki w punkcie niebieskiej strzałki a następnie (cały czas trzymając lewy klawisz) przesuń myszkę w miejsce strzałki zielonej. Puść klawisz myszki.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 23 (Jacek Durski)

 

24. Na Pasku właściwości kliknij w ikonkę Przekształć w krzywą (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 24 (Jacek Durski)

 

25. Za pomocą narzędzia Kształt chwyć mniej więcej w połowie krawędzi żagla (czerwona strzałka) i trzymając lewy klawisz myszki przesuń węzeł w miejsce wskazane niebieską strzałką.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 25 (Jacek Durski)