16. Za pomocą narzędzia Wskaźnik (czerwona strzałka) kliknij lewym klawiszem myszki w kolor Niebieski na Palecie kolorów (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 16 (Jacek Durski)

 

17. Trzymając klawisz <Shift> kliknij lewym klawiszem myszki w kadłub łódki (czerwona strzałka) a następnie w ikonkę Przytnij (niebieska strzałka) na Pasku właściwości.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 17 (Jacek Durski)

 

18. Za pomocą narzędzia Wskaźnik kliknij w dowolnym miejscu obszaru roboczego (nie w rysunek) a następnie na Pasku właściwości w okienku Odległość podsuwania (czerwona strzała) wpisz 1 mm i naciśnij klawisz <Enter>.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 18 (Jacek Durski)

 

19. Mając nadal wybrane narzędzie Wskaźnik kliknij lewym klawiszem myszki w niebieski obiekt będący naszą wodą (czerwona strzałka) a następnie na klawiaturze raz naciśnij klawisz <Strzałka w dół>.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 19 (Jacek Durski)

 

20. Za pomocą narzędzia Rysunek odręczny (czerwona strzałka) narysuj 45 milimetrową linię pionową od strzałki niebieskiej do zielonej. Długość linii możesz kontrolować w okienku Rozmiar obiektu (żółta strzałka).

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 20 (Jacek Durski)