11. Na pasku właściwości kliknij w ikonkę Postrzępienie (czerwona strzałka). Następnie w okienku Amplituda postrzępienia wpisz liczbę 17 (niebieska strzałka); w okienku Gęstość postrzępienia wpisz liczbę 5. Możesz zatwierdzić wprowadzone liczby za pomocą klawisza <Enter> lub od razu kliknąć w ikonkę Wygładzenie zniekształcenia (żółta strzałka).

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 11 (Jacek Durski)

 

12. Aby zamienić falę będącą efektem przekształcenia interakcyjnego w krzywą, wybierz narzędzie Wskaźnik (czerwona strzałka) i naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+Q>.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 12 (Jacek Durski)

 

13. Wybierz z Przybornika narzędzie Rysunek odręczny, następnie kliknij lewym klawiszem myszki w węzeł kończący falę (niebieska strzałka). Trzymając klawisz <Ctrl> przesuń myszkę w dół o jakieś 10 mm (zielona strzałka) i ponownie kliknij lewym klawiszem myszki. Długość linii możesz kontrolować w okienku Rozmiar obiektu (żółta strzałka).

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 13 (Jacek Durski)

 

14. Podobnie jak w kroku poprzednim, używając narzędzia Rysunek odręczny, kliknij lewym klawiszem myszki w węzeł kończący linię (czerwona strzałka). Trzymając klawisz <Ctrl> przesuń myszkę w lewo, tak by koniec linii (niebieska strzałka) był na wysokości początku naszej fali (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 14 (Jacek Durski)

 

15. Aby domknąć obiekt, kliknij lewym klawiszem myszki na końcu linii (czerwona strzałka) a następnie w węzeł początkowy (niebieska strzałka).

Uwaga: podczas tego kroku nie trzymamy klawisza <Ctrl>.

Ćwiczenie: Żaglówka, krok 15 (Jacek Durski)