26. Z Przybornika wybierz narzędzie Kształt (czerwona strzałka). Lewym klawiszem myszki chwyć za jeden z bocznych węzłów pięciokąta a następnie trzymając klawisz <Ctrl> przesuń go do środka figury (niebieska strzałka).

Wskazówka: jeżeli edytowany obiekt jest za mały, możesz go „przybliżyć” za pomocą rolki (w myszce). Natomiast klawisz funkcyjny <F4> dostosowuje widok tak by pokazać cały rysunek w maksymalnym powiększeniu.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 26 (Jacek Durski)

 

27. Za pomocą narzędzia Kształt (czerwona strzałka) zaznacz wszystkie węzły powstałej gwiazdy. „Obrysuj” całą gwiazdę klikając lewym klawiszem myszki w miejscu niebieskiej strzałki a następnie trzymając klawisz myszki przesuń kursor w miejsce strzałki zielonej.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 27 (Jacek Durski)

 

28. Na Pasku właściwości kliknij przycisk Przekształć w krzywą. Pozwoli to modyfikować wierzchołki naszej gwiazdy.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 28 (Jacek Durski)

 

29. Na Pasku właściwości kliknij w przycisk Węzeł gładki.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 29 (Jacek Durski)

 

30. Wybierz z Przybornika narzędzie Wskaźnik (czerwona strzałka). Następnie zaznacz wszystkie obiekty „obrysowując” je lub naciskając kombinację klawiszy <Ctrl+A>.

Na Pasku właściwości kliknij w przycisk Spawaj (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 30 (Jacek Durski)