21. Następnie na Palecie kolorów kliknij prawym klawiszem myszki w przekreślony biały kwadrat (czerwona strzałka) reprezentujący brak koloru.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 21 (Jacek Durski)

 

22. Aby zaznaczyć wszystkie obiekty naszego rysunku, naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+A>. Następnie na Pasku właściwości kliknij przycisk Tył bez przodu (czerwona strzałka). W ten sposób w kadłubie naszej łodzi, w miejscu okien i poziomych prostokątów, zostały wycięte otwory.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 22 (Jacek Durski)

 

23. Za pomocą narzędzia Elipsa (czerwona strzałka) trzymając wciśnięty klawisz <Shift> narysuj kółko o średnicy 16 mm (niebieska strzałka). Ułóż narysowane kółko tak by lekko nachodziło na rufę łodzi (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 23 (Jacek Durski)

 

24. Ponownie naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+A> a następnie na Pasku właściwości kliknij w przycisk Tył bez przodu.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 24 (Jacek Durski)

 

25. Z Przybornika wybierz narzędzie Wielokąt (czerwona strzałka). Następnie na Pasku właściwości w okienku Wierzchołki lub boki wpisz wartość 5 (niebieska strzałka) i zatwierdź ją klawiszem <Enter>.

Trzymając na klawiaturze klawisz <Ctrl> narysuj pięciokąt o szerokości 8 mm (zielona strzałka). Umieść powstały w miejscu przyszłej śruby okrętowej.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 25 (Jacek Durski)