11. Za pomocą narzędzia Wskaźnik zaznacz pionowy prostokąt peryskopu (czerwona strzałka). Otwórz kłódkę Edytuj narożniki razem (niebieska strzałka) aby umożliwić edycję pojedynczych narożników. Następnie w okienku dotyczącym prawego-górnego narożnika (zielona strzałka) wpisz wartość 1,75 mm i naciśnij klawisz <Enter>.

Wskazówka: jeśli masz zaznaczone kilka obiektów, a chcesz zaznaczyć tylko jeden z nich. Kliknij lewym klawiszem myszki w tło (lub inny, niezaznaczony obiekt). Teraz możesz wybrać swój obiekt klikając weń lewym klawiszem myszki.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 11 (Jacek Durski)

 

12. Wybierz górny prostokąt peryskopu (czerwona strzałka) i w okienkach Promień narożników wprowadź wartości 0,75 mm (niebieskie strzałki) oraz 1,75 mm (zielona strzałka).

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 12 (Jacek Durski)

 

13. Z Przybornika wybierz narzędzie Elipsa a następnie trzymając wciśnięty klawisz <Ctrl> narysuj kółko o średnicy 7 mm (niebieska strzałka). Umieść swoje kółko w tym miejscu co ja (zielona strzałka). 

Wskazówka: wciśnięcie klawisza <Ctrl> powoduje rysowanie obiektów foremnych. Rysując elipsę otrzymujemy koło, w miejscu prostokąta powstanie kwadrat, itd.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 13 (Jacek Durski)

 

14. Mając zaznaczone kółko naciśnij dwa razy kombinację klawiszy <Ctrl+D>. Stworzysz w ten sposób kolejne dwa takie same kółka (duplikaty). Ułóż swoje kółka mniej więcej w tak jak ja.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 14 (Jacek Durski)

 

15. Z pomocą Wskaźnika (czerwona strzałka) zaznacz wszystkie kółka „obrysowując” je. Zaznaczanie rozpocznij w miejscu strzałki niebieskiej i zakończ w miejscu strzałki zielonej.

Ćwiczenie: Żółta łódź podwodna, krok 15 (Jacek Durski)