11. Z pomocą Wskaźnika (czerwona strzałka) wybierz pierwszy wycinek koła (niebieska strzałka). Następnie z Palety kolorów umieszczonej po prawej stronie ekranu, klikając lewym klawiszem myszki, wybierz kolor Czerwony (zielona strzała).

Powtórz operację dla drugiego wycinka (żółta strzałka).

Ćwiczenie: Tulipany, krok 11 (Jacek Durski)

 

12. Podobnie jak w kroku poprzednim zaznacz kółko (czerwona strzałka) i nadaj mu kolor Niebieski (niebieska strzałka).

Ćwiczenie: Tulipany, krok 12 (Jacek Durski)

 

13. Podobnie jak wcześniej, kliknij w dolny kwadrat (czerwona strzałka) i nadaj mu kolor Biały (niebieska strzałka). Następnie nadaj kolor Biały prostokątowi górnemu (zielona strzałka).

Uwaga: na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło. Należy jednak pamiętać, że wcześniej kwadraty były przeźroczyste. Biały kolor wynikał z koloru tła.

Ćwiczenie: Tulipany, krok 13 (Jacek Durski)

 

14. Za pomocą Wskaźnika zaznacz wszystkie obiekty „obrysowując” je od punktu oznaczonego czerwoną strzałką do punku oznaczonego strzałką niebieską.

Wskazówka: wszystkie obiekty można także zaznaczyć naciskając kombinację klawiszy <Ctrl+A>.

Ćwiczenie: Tulipany, krok 14 (Jacek Durski)

 

15. Mając nadal wybrany Wskaźnik kliknij w lewym klawiszem myszki w dowolnym miejscu tła obszaru roboczego. W okienkach Odległość duplikatu (czerwona strzałka) wpis z wartości: 52 mm i 0 mm.

Ćwiczenie: Tulipany, krok 15 (Jacek Durski)