Wybierz brązową elipsę (czerwona strzałka) klikając w nią narzędziem Interakcyjny cień. Gdy na obwodzie brązowej elipsy pojawią się węzły, kliknij w nią ponownie i trzymając lewy klawisz myszy przeciągnij kursor w dół - do krawędzi szarej elipsy (czerwona strzałka).

Jeżeli przezroczystość lub krawędź nowego cienia nie jest taka sama jak w poniższym rysunku, ustaw Cień - krycie (niebieska strzałka) na 50 oraz Cień - wtapianie (zielona strzałka) na 15.

Wskazówka: W każdej chwili można skorygować kierunek padania cienia chwytając narzędziem Interakcyjny cień koniec wektora transformacji (czerwona strzałka).

Ćwiczenie: Przeźroczysty płomień, krok 6 (Jacek Durski)

 

 

Aby przesunąć cień pod obudowę znicza należy odłączyć stworzony właśnie cień od brązowej elipsy. W tym celu z menu Rozmieszczenie wybierz opcję Rozłącz - Grupa cienia (czerwona strzałka) lub naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+K>. Opcja Rozłącz - Grupa cienia dostępna jest także pod prawym klawiszem myszki.

Wskazówka: Opcja Rozłącz - Grupa cienia dostępna jest tylko wtedy gdy widoczny jest wektor interakcji cienia (przekształcenie wskazane jest narzędziem Interakcyjny cień).

Ćwiczenie: Przeźroczysty płomień, krok 7 (Jacek Durski)

 

 

Aby przesunąć cień pod znicz, zaznacz go (tylko cień) Wskaźnikiem i naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+End>.

Ćwiczenie: Przeźroczysty płomień, krok 8 (Jacek Durski)

 

 

Usuń szarą elipsę (np. naciskając klawisz <Delete>).

Ćwiczenie: Przeźroczysty płomień, krok 9 (Jacek Durski)

 

 

Nadaj wszystkim obiektom właściwość Brak obrysu. Zaznacz obiekty Wskaźnikiem i kliknij prawym klawiszem myszki w ikonkę Brak obrysu na Palecie kolorów. Na koniec, aby zachować wiarygodność perspektywy, przesuń Wskaźnikiem elipsę naszego cienia lekko w górę.

Wskazówka: Jeśli podczas przesuwania obiektu przytrzymany jest klawisz <Ctrl>, blokowana jest wtedy jedna ze współrzędnych (prostopadła do ruchu obiektu). Daje to możliwość równego przemieszczania obiektów.

Mam nadzieję, że Twój znicz jest podobny do mojego :)

Podoba Ci się to ćwiczenie? Możesz za nie podziękować stawiając mi kawę na patronite.pl :)

Ćwiczenie: Przeźroczysty płomień, krok 10 (Jacek Durski)