Zapraszam na przejażdżkę pierwszym z taśmy. 

Durski rysuje - Ford-T